CARGO ESCORT – Решение за транспортни и логистични фирми

Решението позволява двустранна комуникация за изпращане/създаване на маршрути и отчети за извършени доставки. Внедряването на решението CARGO ESCORT в управлението на транспортните услуги повишава eфективността на оперативната и логистична дейност, както и по-голям контрол върху транспортните активи. 

Решението CARGO ESCORT дава информация в реално време за:

Местоположение;

Дата и час;

Скорост на движение;

Посока на движение;

Състояние на двигател;

Водач на актива;

Ниво на гориво;

Други величини.

Решението CARGO ESCORT:

Позволява различни нива на достъп;

Позволява създаване на маршрути на движение;

Позволява маркиране и добавяне на важни места/адреси;

Позволява обособяване на зони за работа и присъствие;

Позволява измерване на разстояния между две точки, обекти, обект и даден адрес;

Позволява управление на дейностите по сервизното обслужване на активите (поддръжка, застраховки, ремонти);

Позволява връзка към OBD/FMS данни;

Позволява двустранна връзка с водачите на активите;

Позволява изпращане на потребителски маршрути на движение;

Генерира различни събития за активите;

Генерира и изпраща потребителски справки по и-мейл;

Генерира и изпраща алармени съобщения;

Изчислява времетраенето на двигателя – работен режим/празен ход;

Показва състоянието на контактен ключ;

Показва моментно състояние на нивото на гориво;

Отчита зареждане на гориво;

Отчита липси на гориво;

Позволява идентификация на водач;

Получаване и изпращане на спешни съобщения (посредством SOS бутон);

Дава възможност за отчитане на данни от допълнителен нивомер/разходомер;

Други.


Решението CARGO ESCORT включва:

GPS устройство 

SIM карта 

Система за двустранна комуникация 

Скенер за документи 

Уеб система за наблюдение 

Мобилно приложение за смартфони и таблети с Android и iOS 

Поддръжка 

Сфери

  • Транспорт
  • Логистика
  • Автобусни превози
  • Куриерски услуги
  • Тежка механизация
  • Строителни фирми
  • Петролни компании
  • Фармацевтични компании
  • Поддръжка на пътища
GPS устройство
Сим карта
Система за двустранна комуникация
Скенер за документи
Уеб система за наблюдение
Мобилно приложение за смартфони и таблети с Android и iOS
Поддръжка