MEDICAL CARE – Решение за лица с влошено здравословно състояние

Решението позволява наблюдение и мониторинг на лица с влошено здравословно състояние, които се нуждаят от постоянно наблюдение за оказване на съдействие при необходимост от медицинска намеса.

Чрез решението MEDICAL CARE:

Се осигурява постоянно наблюдение на местоположението на лица с влошено здравословно състояние за бърза реакция при необходимост;

Възможност за получаване и изпращане на спешно съобщение (посредством SOS бутон) при спешни ситуации – до специализирани медицински служби или близки хора.

Възможност за гласова комуникация;

Възможност за задаване до 5 телефонни номера за получаване на известия и възможност за гласова комуникация;

Сфери

Лични/медицински нужди

Семейство

Наблюдение

Позициониране

Комуникация

Мониторинг

Решението MEDICAL CARE включва:

GPS устройство 

Уеб система за наблюдение 

Мобилно приложение за смартфони и таблети с Android и iOS 

Сфери

  • Лични/медицински нужди
  • Семейство
  • Наблюдение
  • Позициониране
  • Комуникация
  • Мониторинг
GPS устройство
Уеб система за наблюдение
Мобилно приложение за смартфони и таблети с Android и iOS