SPOT MY CAR - Решение за наблюдение на лични активи (МПС, лодки, каравани, кемпери и др.)

Използването на решението позволява да се наблюдава движението на собствените моторни превозни средства, да се споделя местоположение с приятели и приятелски семейства, да се създават любими маршрути, да се планира и организира пътуване, да се използва в групи по интереси, други.
Решението предоставя възможност да се охранява личните материални активи, като при непозволено посегателство ще се генерира известие за това.

Чрез решението SPOT MY CAR:

Се контролира запалването и/или прекъсването на двигателя на личния актив;

Се контролира подаването на гориво;

Се генерират известия за състоянието на актива;

Се осъществява комуникационна връзка с аварийни служи, пътна помощ, СОТ, различни лица.

Се получават и изпращат спешни съобщения (посредством SOS бутон) при екстремни ситуации – ПТП или други спешни ситуации.

Решението SPOT MY CAR включва:

GPS устройство 

Уеб система за наблюдение и мониторинг

Мобилно приложение за смартфони и таблети с Android и iOS 

Сфери

  • Лични нужди
  • Семейство
  • Наблюдение
  • Охрана
  • Позициониране
  • Комуникация
  • Мониторинг
GPS устройство
Уеб система за наблюдение
Мобилно приложение за смартфони и таблети с Android и iOS