GPS устройства

Защо GPS устройството не може да се свърже/покаже в системата за наблюдение и мониторинг?
• Проверете дали кабелите за захранване и/или пренос на данни към устройството са правилно свързани (както сте били инструктирани в деня на монтажа на Вашето устройство) към вашето МПС.
• Проверете дали светлинните индикатори за GSM и GPS сигнал индикират сигнал – дали светлините постоянно премигват, или са в постоянно константно състояние, или няма никаква светлинна индикация. В зависимост от типа индикация, моля, проверете в Ръководството на потребителя нейното значение или се свържете с нашия отдел по поддръжка.
• Проверете дали при изпращане на команда от Ваша страна посредством GPRS панела на системата за наблюдение и мониторинг RED TRACK не са изменени правилните параметри за отчитане на устройството в системата.
GPS устройството е в неактивен режим в системата за наблюдение и мониторинг?
• Проверете дали светлинните индикатори за GSM и GPS сигнал индикират сигнал. В зависимост от типа индикация, моля, проверете в Ръководството на потребителя нейното значение или се свържете с нашия отдел по поддръжка.
• Проверете дали Вашето МПС с неактивен режим не се намира в зона, в която да има липса на покритие на GSM сигнала.
• Проверете дали Вашите други устройства (ако притежавате брой, различен от един) са активни в системата за наблюдение и мониторинг RED TRACK. Ако и техният настоящ статус е неактивен, проверете дали услугите за мобилен пренос на данни посредством GPRS са с достатъчен баланс към настоящия момент. Необходимо е допълнително заплащане при изчерпан пакет данни за правилното функциониране и позициониране в системата за наблюдение на вашите GPS устройства.
GPS устройството не се локализира в системата за наблюдение и мониторинг RED TRACK
Проверете дали Вашето МПС не се намира в зона със затруднено получаване на навременен GPS сигнал (влияещи фактори са: закрити помещения със стомано-бетонна конструкция с голяма дебелина; подземни гаражи; специализирани зона с радио-предавателна техника и др.).
• Проверете дали няма странични фактори, влияещи върху настоящото състояние на Вашето устройство: източници на електроматнетизъм или статично електричество; зона с повишен риск от влага и прах (ако Вашето устройство не притежава нужните класификационни характеристики за издръжливост).
• Проверете дали цялостта на устройството Ви и свързващите кабели са в изправно състояние.
• Проверете дали няма неправомерна и/или умишлена намеса върху Вашето устройство.
GPS устройства за моторни превозни средства, какви са начините на приложение?
Една от най-честите употреба на GPS устройствата е именно за нуждите на притежателите/ползвателите на моторни превозни средства. Далеч не всичко е само навигация, как да стигнете от точка А до точка Б.
Ако тръгнем да изброяваме изчерпателно всички функционалности на GPS устройствата, надали ще е възможно да обхванем детайлно всички.
Ще посочим само най-популярните, най-масово използвани:
Вие и вашето семейство ще пътувате от София за Казанлък и бихте искали да пристигнете масимално бързо, но далеч без да нарушавате правилата за движение на пътя.
Вие сте ръководител и отговорник в организация с автопарк или собсвеник на млка фирма с няколко МПС. За нуждите на текущата Ви дейност, желаете да отчетете реалния разход на гориво, реално изработените човекочасове, реалните моточасове на движение, броят спирания по зададен маршрут, дали МПС от вашия автопарк е работила в заната си и т.н.
Чрез използването на това решение ще имате възможността да изготвяте справки, с предварително зададени параметри, които да ви информират днес, утре или във всеки един зададен и желан от вас момент за всяка едно от посочените по-горе възможностти.
Целта: реална отчетност и възможност за оптимизация на разходите и повишаване ефективността на текущата дейност на притежавания от вас автопарк от МПС и обслужващите служители.
Има ли GPS устройства за домашни любимци?
Да не забравяме и домашните ни любимци – „Ред Спотс Сълюшънс“ предлага на своите клиенти специализирани GPS устройства за наблюдение на домашни любимци и не само.
В нашата продуктова гама ще откриете както решения за домашните си любимци, така и за своите животни, отглеждани в обособени помещения и на открито – навсякъде и по всяко време да получавате информация за тяхното местонахождение и текущо състояние в зададен момент.
GPS устройства за спорт
Използването на устройства и решения при организирането на състезания като например: рали, офроуд, ендуро, професионално ориентиране, използването на решението за позициониране на състезателите и лесното им намиране при нужда от сервизните и медицински екипи, и за оказване на помощ при загубване на туристи.
Приложение на GPS устройства за свободното време и туризъм?
По време на разходки в парка, в града и/или излет в планината ще имате повече спокойствие и сигурност във всяка една ситуация, ако ползвате този вид решения. Решението може да се ползва за ориентиране не само в градовете, но и в планината. По всяко време текущото ви местоположение ще на разположение на вашите близки и приятели. Така при необходимост Вашите близки ще могат да Ви помогнат информирайки специализираните екипи по осигуряване на безопасност и откриване на хора при извънредни ситуации за Вашето местоположение.
Предварително зададени маршрут или зона с възможност за алармиране при отклонения от зададените предварително параметри биха били вашия водач, минимизирайки опасността от непредвидени отклонения.
Споделяне на местоположението с приятели и приятелски семейства, създаване на незабравими спомени посредством снимки с координати и маршрут до тези дестинации и мн. други.
GPS приложение за мобилни устройства с GPS чип?
Множество мобилни телефони в наши дни са снабдени с GPS чип, който позволява мобилното устройство да се превърне в GPS устройство.
Достатъчно е да използвате нашата система за наблюдение и мониторинг и във всеки един момент ще знаете вашите деца или служители къде са, изминатият маршрут, посетени места/обекти, да получавате специфична информация относно тяхното моментно и минало състояние.
Приложение на GPS устройства за нуждите на селското стопанство?
Задаването на зони, дефинирани за определени граници на селскостопанска земя, дава пълен поглед върху ефективността на първичната и вторична обработка на селскостопанската земя – дали дадена селскостопанска машина се движи/обработва дадена площ и как я обработва. Също така получавате информация дали обработката се извършва в правилния часови пояс, моментно и минало състояние на обработващата техника, време за обработка.
GPS устройства за нуждите на железопътния и морски транспорт?
Железопътните депа и морските пристанища могат да бъдат обект на наблюдение и мониторинг посредством нашата система за наблюдение – отчетност за всяко влизане/излизане от док или депо, време на престой в железопътно депо или морски пристан, алармиращи събития при предварително зададени параметри.

Наблюдение и мониторинг

Възможно ли е да използвам системата за наблюдение и мониторинг на друг език, различен от текущия?
Да, възможно е. Проверете от падащото меню с опция за промяна на езика на интерефейса на системата за наблюдение и мониторинг RED TRACK дали желаният от вас език е сред интергираните и ако да – изберете този език. Системата за наблюдение и мониторинг RED TRACK автоматично ще смени езика на показване на избрания от Вас.
Възможно ли да използвам системата за наблюдение и мониторинг на устройство, различно от настоящото използвано от мен?
Да, възможно е. Системата за наблюдение и мониторинг RED TRACK позволява включването/ползването на множество подобни клиентски GPS устройства.
Моля, посетете раздел: http://red-spots.com/poddarzhani-ot-red-track за повече информация относно поддържаните GPS устройства на производители.
Възможно ли да използвам вашата система за наблюдение и мониторинг на своя мобилен телефон/таблет?
Да, възможно е. Системата за наблюдение и мониторинг RED TRACK е достъпна от всеки мобилен телефон и/или таблет.
За устройства, опериращи с Android, е разработено специализирано мобилно приложение.
Възможно ли е при натискане на алармиращия (SOS) бутон на моето GPS устройство (ако избраното от вас устройство има тази характеристика, за спешно известяване) в системата за наблюдение и мониторинг да се появи алармиращо събощение, придружено със звуков
Да, възможно е. За повече информация прочетете ръководството на потребителия за работа със системата за наблюдение и мониторинг RED TRACK.
Възможно ли е при задаване на изпращане на справки към и-мейл адрес или при изпращане на съобщение при настъпване на събитие, да бъде зададен повече от един и-мейл адрес?
Да, възможно е. В полето за въвеждане на и-мейл адрес да се попълнят избрани и-мейл адреси, разделени със запетая.
Възможно ли е опцията за видео наблюдение в реално време посредством използваното от мен GPS устройство и предаване на образа към системата за наблюдение и мониторинг?
Да, възможно е. Тази функционалност зависи от използваното GPS устройство.
Когато се опитвам да направя промени относно параметри на моите обекти в системата за наблюдение и мониторинг, излиза съобщение, че нямам права за такива промени. На какво се дължи това?
С оглед на спазване на предварително зададените от нас параметри някои опции за промени са ограничени. При необходимост от промени, за които не сте оторизирани, моля, свържете се с вашия Администратор. 
Притежавам GPS устройство, което не знам дали е поддържано от вашата система за наблюдение и мониторинг. Как може да проверя това?
Моля, посетете раздел: http://red-spots.com/poddarzhani-ot-red-track за повече информация относно поддържаните GPS устройства на производители.
Получавам изчавкащо предупреждение от системата за наблюдение и мониторинг за изтичащ срок на абонамента ми. Какво трябва да направя?
Ние предлагаме на своите клиенти възможността да подновят абонаментна си за ползване на система ни чрез дебитна или кредитна карта (за повече информация вижте нашия специализиран раздел), или се свържете с нас, за да ви предложим най-удобният за вас начин за подновяване на абонамента ви за достъп до системата ни. 
Подновете абонамента си за достъп до системата за наблюдение и мониторинг RED TRACK посредством банкова карта или банков превод.
След потвърждение за направеното плащане абонаментът Ви ще бъде продължен.
При технически проблеми със системата за наблюдение и мониторинг, мога ли да разчитам на вашата помощ?
По и-мейл ще отговорим на Вашите въпроси и ще ви окажем необходимото съдействие.
При необходимост, ще се свържем с Вас.
Важна ли е скоростта на интернет-достъпа, който получавам, за работата ми със системата за наблюдение и мониторинг?
При лоша връзка/с недостатъчно добра скорост е възможно по-бавно зареждане на текущия екран на системата.