ВЪЗМОЖНОСТИ НА СОФТУЕРА

 

Проследяване в реално време

В режим на проследяване в реално време наблюдавате текущото местоположение на обектите Ви върху картата, или последната им изпратена позиция, когато връзката на GPS устройство със сървъра е бил активна. Кликвайки  върху иконата на Вашият обект на картата се визуализира допълнителна информация за него.

Известия за събития

Създавате събития за Вашите обекти, например: ограничение на скоростта, натискане на бутон SOS, състояние GPS устройство без връзка, отваряне/затваряне на врата на МПС, навлизане/напускане на зони и маршрути и др. Системата за наблюдение и мониторинг RED TRACK генерира и изпраща известия по електронна поща или като SMS, както и/или в самия екран с изскачащ прозорец и звукова аларма, когато се активират параметрите на създадените събития.

Създаване на зони

Възможността за създаване на зони позволява виртуално очертаване на области/места със специален интерес. Може да се обозначат в различни цветове и имена.

Основната функционалност е контрол върху обектите: навлизане/излизане от зони, време на пристигане в тях и време на напускане. Така при всяко пресичане на границата на зоните ще се генерира уведомление и клиентска справка.

Отбелязване на места с интерес

Възможността за поставяне на маркери позволява отбелязване върху картата на места, интересни или полезни за Вас и/или Вашия бизнес. Може да се обозначат с име, кратко описание, изображение или дори видео.

Създаване на маршрут

Възможността за създаване на виртуален маршрут позволява контрол върху движението на обектите по зададения маршрут. Може да се обозначи с име и кратко описание.

История на маршрут

Историята на маршрут позволява се показват върху картата с допълнителна информация, като: изминато разстояние, скорост (цифрово и графично), време и места на престой, събития, информация от сензори (цифрово и графично) и др. Събраната информация се обобщава чрез типови справки.

Допълнителни възможности

Системата за наблюдение и мониторинг RED TRACK дава възможност за: търсене чрез имена и/или координати на точка за намиране на даден адрес; изчисляване на разстояния между точки на картата; получаване на изображения в реално време; двупосочна комуникация и др.

Настройка на потребителя

Системата за наблюдение и мониторинг RED TRACK дава възможност за управление на използваното GPS оборудване, като: име и специфики на оборудването и обектите; управление на допълнителни сензори; промяна на изобразяването на обектите върху картата и др.

Мобилна версия

Мобилна версия на системата за наблюдение и мониторинг RED TRACK е проектирана да работи на мобилни устройства.