NAVY PINPOINT – Решение за наблюдение и проследяване на плавателни съдове, опериращи във вътрешни водни басейни

Решението NAVY PINPOINT дава информация в реално време за:

Местоположение;

Дата и час;

Скорост на движение;

Посока на движение;

Състояние на двигател;

Водач на актива;

Ниво на гориво;

Други величини.

Решението NAVY PINPOINT:

Позволява различни нива на достъп;

Позволява създаване на маршрути на движение;

Позволява маркиране и добавяне на важни места/адреси;

Позволява обособяване на зони за работа и присъствие;

Позволява измерване на разстояния между две точки, обекти, обект и даден адрес;

Позволява управление на дейностите по сервизното обслужване на активите (поддръжка, застраховки, ремонти);

Позволява двустранна връзка с водачите на активите;

Генерира различни събития за активите;

Генерира и изпраща потребителски справки по и-мейл;

Генерира и изпраща алармени съобщения;

Показва моментно състояние на нивото на гориво;

Отчита зареждане на гориво;

Отчита липси на гориво;

Позволява идентификация на водач;

Получаване и изпращане на спешни съобщения (посредством SOS бутон);

Дава възможност за отчитане на данни от допълнителен сензор;

Други.

Решението NAVY PINPOINT генерира:

Отчет за използването на плавателните съдове;

Обобщен отчет за използването на плавателните съдове (за всички и за всеки един);

Отчет за спирания и движение на плавателните съдове;

Справка за маршрут;

Справки за навлизане/напускане на зони;

Справка събития;

Справка за състоянието на контролиран параметър;

Справка за други параметри;Решението NAVY PINPOINT включва:

GPS устройство 

SIM карта 

Уеб система за наблюдение 

Система за двустранна комуникация 

Мобилно приложение за смартфони и таблети с Android и iOS 

Поддръжка 

Сфери

  • Воден транспорт
  • Наблюдение
  • Позициониране
  • Комуникация
  • Мониторинг
GPS устройство
Сим карта
Уеб система за наблюдение
Система за двустранна комуникация
Мобилно приложение за смартфони и таблети с Android и iOS
Поддръжка