• Администрирате различни нива на достъп за Ваши служители за наблюдение.
 • Създавате маршрути на движение.
 • Да измервате разстояния между две точки, обекти, обект и даден адрес.
 • Лесно и ефективно менажиране на дейностите по сервизното обслужване на автомобилите (поддръжка, застраховки, ремонти).
 • Комуникация с ОBD Протоколи
 • Разработен съгласно Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорите.
 • Осъществява двустранна комуникация между асансьора и фирмата за сервизна поддръжка при настъпване на авария.
 • Лесно и бързо програмиране.
 • Превръща мобилното устройство (телефон, таблет) в проследяващо GPS устройство.
 • Подходящ за наблюдение на възрастни хора, деца и хора в неравностойно положение.
 • Възможност да се осъществява ЧАТ и изпращане на снимки с координати към УЕБ системата за наблюдение.
 • Активно проследяване в Уеб системата ни за наблюдение или телефон с интернет връзка.
 • Посредством запитване (СМС или позвъняване) за местоположение до GPS и GPS/GSM -УСТРОЙСТВО.
 • Комбинация от двете възможности.
 • Контролирате движението на Вашите домашни любимци и/или други животни.
 • Програмирате зони на действие в самото GPS/GSM -УСТРОЙСТВО – напр. парк, двор, и т.н.
 • Да получавате известие за напускане или навлизане в зони

Система за Мониторинг

уеб базиран софтуер

Благодарение на това рещение, можете да следите местонахождението на обектите си в реално време, състоянието на превозните средства, скоростта и маршрутите им. Уеб базираният софтуер Ви предоставя възможност да персонализирате настройките за проследяване, спрямо нуждите на Вашия бизнес.

googleplay applestore
login-video