Държавни, общински и финансови институции

Решения от Red Spots Solutions в сферата на държавните, общински и финансови институции:

Все повече GPS технологията  навлиза в помощ на държавните институции за проследяване изпълнението на обществени поръчки, при ремонтни работи, в строителството, в горското стопанство, в туризма и др. Финансовите институции използват тази технология за да проследяват своите активи, и такива отдадени на лизинг и наем. Предоставянето на допълнителни услуги към крайните клиенти при оперативен лизинг е необходимост за проследяване и поддръжката на тези активи.