Наблюдение и мониторинг на складови наличности

Когато се работи в сферата на транспортните услуги, стремежът винаги е насочен към оптимизиране на ефективността на работа, най-вече на изминатия пробег и маршрут.

Оперирайки в тази сфера, напълно логично е да се изисква постоянно наблюдение на притежавания автопарк, поведението на МПС на пътя, като маршрут и изминато разстояние.

GPS технологията подсигурява възможността да се подобри работния процес, улеснявайки ръководителите на отдели да организират всекидневните дейности по по-лесен, максимално плавен начин, както и да подпомогнат повишаване ефективността на персонала.

Вече не са необходими сложни калкулации за относително изчисляване на приблизителен пробег по даден маршрут или на часове в изминат път. Използвайки предимствата на GPS технологията, целият този процес се оптимизира в реални стойности, премахвайки излишното губене на ценно време в напразни опити за изчисления.

А може би се питате „защо е важна тази информация“? Отговорът е прост: Всеки километър е от значение, всеки напразно разходван час и хвърлени човешки ресурси в погрешна посока имат своята стойност.

Всеки изминат километър означава разход на гориво, амортизация на машината, разходвано човеко-време. Със старите похвати или липсата на такива изобщо тази информация е напълно недостъпна.
А всяка една информация означава навременни действия в посока корекция на разходи и оптимизиране на процеса. Ето тук е ролята на системата за наблюдение и мониторингоринга.

Системата за наблюдение и мониторинг на „Ред Спотс Сълюшънс“ предлага на своите клиенти, възможността за автоматично отчитане на зададени параметри, генериране на справки, реално наблюдение и мониторинг във всеки един момент, както и изпращане на маршрут към превозните средства.

С обединените възможности на системата занаблюдение и мониторинг и GPS оборудването вие ще имате възможността да бъдете уведомявани във всеки момент – дали водачите на вашите превозни средства спазват правилата на пътя, дали управляват съгласно стандартите МПС, нарушаването на които от своя страна води до неефективно повишаване разхода на гориво и разхода за сервизна поддръжка. Всяко едно такова своевременно известяване от своя страна ви позволява своевременни, на момента мерки за коригиране на този излишен и неправомерен разход и изготвяне на профил на водачите на МПС.

Ако разполагате с център за наблюдение на своя автопарк, то имате възможността посредством системата да планирате ежедневните дейности, да избирате най-ефективните откъм разход на ресурс маршрути, да планирате разхода на гориво, човеко-часове, базирано на минали и текущи периоди.

Да не забравяме и важността на задаване на гео-зони – определени зони, които предварително зададени, ви позволяват да контролирате движението на своите превозни средства и при непозволени/неоторизирано напускане на дадена зона или навлиза в друга, да бъдете алармирани във всеки един момент и да предприемете корективни действия. Това ви дава постоянен поглед върху вашите служители, както и предотвратяване риска от неправомерно посегателство над вашата движима собственост.

Правилната комбинация от GPS технологията и специализирана система за отчитането й позволява на всяка компания, с основен предмет на дейност логистични услуги, да организира работния процес по най-ефективен, рентабилен за компанията начин. Една крачка напред пред другите, в правилната посока – тази на бъдещето.

 

Решения от Red Spots Solutions в сферата на траспорта и логистиката:

 

   tracker