FIND MY FAMILY – Решение за семейства и физически лица.
Това решение осигурява възможността за локализация и наблюдение на: децата, възрастните членове на семейството и/или членове на семейството със здравословни проблеми. Това е възможно посредством специализирано, преносимо GPS/GSM устройство. За прилагането на решението е необходимо закупуване на СИМ-карта, която да има опция за предаване на пакет от данни и/или гласова комуникация.

Решението FIND MY FAMILY има 3 (три) режима на работа:

 • Активно проследяване;

 • Запитване (СМС съобщение или позвъняване);

 • Комбинация от двете възможности;

Чрез решението FIND MY FAMILY:

 • Се програмират зони на действие – напр. училище, парк, град и т.н.;

 • Се получава известие за напускане и/или навлизане в зоните;

 • Се задава изпращането на известие за напускане и/или влизане в зоните до оторизирани потребителски номера;

 • Се осъществява гласова комуникация с GPS/GSM устройството;

 • Се задават до 5 телефонни номера за получаване на известия и възможност за гласова комуникация;

 • Се получават и изпращат спешни съобщения (посредством SOS бутон) при спешни ситуации – до специализирани служби, СОТ или близки хора.

Сфери

 • За лични цели

 • За семейството

 • Наблюдение

 • Позициониране

 • Комуникация

 • Мониторинг

Решението FIND MY FAMILY включва:

GPS устройство

Уеб система за наблюдение и мониторинг

Мобилно приложение за смартфони и таблети с Android и iOS 

Сфери

 • За лични цели
 • За семейството
 • Наблюдение
 • Позициониране
 • Комуникация
 • Мониторинг
GPS устройство
Уеб система за наблюдение
Мобилно приложение за смартфони и таблети с Android и iOS