DRIVER FEEDBACK - Решение за контрол, мониторинг и оценяване навиците на водачите при управление на Моторни Превозни Средства (МПС) 

Решението позволява анализ на поведението на всеки водач при управлението на МПС чрез задаване на препоръчителни норми за управление. Това решение подпомага подбора на специализиран персонал за управление на МПС. 

Решението DRIVER FEEDBACK дава информация в реално време и генерира справки и отчети за нарушаване при предварително зададени стойности за управление на МПС:

Рязко потегляне - Acceleration(ACC);

Рязко спиране – Braking (BRK);

Превишаване на скорост - Over Speed (OVS);

Аварийно спиране (Сблъсък - ПТП);Решението CARGO ESCORT включва:

GPS устройство 

SIM карта 

Уеб система за наблюдение 

Мобилно приложение за смартфони и таблети с Android и iOS 

Поддръжка 

Сигнализатор (зумер) за кабината 

Сфери

 • Транспорт и логистика
 • Автобусни превози
 • Дистрибуция
 • Тежка механизация
 • Минна и металургична промишленост
 • Фирми, превозващи храни, напитки и др. изделия
 • Куриерски услуги
 • Доставки по домовете
 • Туризъм
 • Банки
 • Държавни и общински институции
 • Строителни фирми
 • Петролни компании
 • Фармацевтични компании
 • Електроснабдяване и ВИК
 • Поддръжка на пътища: снегопочистващи и сметосъбиращи фирми
 • Развлекателни услуги и медии
GPS устройство
Сим карта
Уеб система за наблюдение
Мобилно приложение за смартфони и таблети с Android и iOS
Поддръжка
Сигнализатор (зумер) за кабината