Снегопочистващи и сметосъбиращи фирми

Решения от Red Spots Solutions в сферата на снегопочистващите и сметосъбиращите фирми:

GPS технологията  позволява на тези фирми да наблюдават в реално време, качественото и навременно извършване на работният процес,контрол по изпълнение на дневните задачи, количеството на отпадъците и сметта, точното време в което се събират отпадъците, както и изпълнението по график на работният процес.