Използване на системата за наблюдение и мониторинг в сферата на медицинското обслужване
 

GPS технологията намира своето приложение не само в масовия тип МПС, но и при специализирания превоз с медицинска насоченост.


Всяка една масова проява, например, крие своите рискове и планирането на всеки един риск, с обезпечаване на непредвидени ситуации с осигурен обособен медицински транспорт, е жизненоважно. Специализираното медицинско обслужване като превозни средства е задължително да бъде оборудване с технология, като GPS технологията, която да позволява своевременна, момента реакция при всяка една непредвидена, спешна ситуация – да се избере най-бързият маршрут, да се следи движението и моментната позиция на специализираното медицинско превозно средство за бърза реакция.


Отчитането чрез GPS технологията при специализирания медицински транспорт спомага за оптимизиране на най-добрите варианти за бърза реакция и навременни действия – планиране, което понякога засяга рискови ситуации, от които зависи човешки живот и мигновенната реакция е от жизненоважно значение.


Непрекъснатата връзка с специализираното медицинско транспортно средство от центъра за спешна реакция е нещо задължително – информацията за движението и местонахождението е небходима във всеки един момент, най-вече когато трябва да се реагира при особено спешни случаи, когато се търси най-бърз контакт, от най-близко разположеното специализирано медицинско превозно средство, което да достигне спешната локация.


Създаването на обособени зони подпомага ефективното разпределение на автопарка от специализирани медицински превозни средства, тяхното най-добро разпределение измежду собособените зони за максимално покритие при кризисни ситуации.


Алармиращите известия за напускане или навлизане в дадена зона помагат за правилната оценка на необходимостта от изпращане на допълнителен брой специализиран превоз в дадена зона или от една зона в друга.


Неслучайно в случаите, когато се касае за човешки живот, всяка една секунда е ценна. Ето защо постояната актуализация за най-ефективни маршрути, препятствия по пътя, точки на координация е от първостепенно значение.


GPS технологията не просто помага, а спасява човешки живот. Тя е необходимост, която не трябва да се пренебрегва.

 

Решения от Red Spots Solutions в сферата на фармацефтичните компании: