Устройства за комуникация в асансьор

30.09.2015

Продуктът представлява специализирано устройство за окомплектоване на съществуващите и бъдещи пътнически и пътническо-товарни асансьори, съобразено с новите изменения и изисквания на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорите. В изискванията за подобряване на безопасността на съществуващи асансьори, в ал. 2 се въвежда условие, според което след 31 декември 2015 г., ползвателите на асансьори, които нямат аварийно алармено устройство, са задължени да осигурят в асансьора такова, което да позволява двустранна разговорна комуникация между кабината на асансьора и фирмата, която извършва аварийното обслужване на асансьора съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5. Продукта позволява двустранна комуникация и изпращане на SMS съобщения до определени номера, програмирани в паметта на комуникатора, посредством натискане на бетона за аларма.