Система за управление на транспортни средства и хора

Основните възможности на системата за наблюдение и мониторинг RED TRACK

  1. Алармиращо известяване: GPS наблюдението осигурява сигурността освен на отделния водач, така и на самия обект за наблюдение с възможност за своевременна реакция при нужда. С опциите за отчитане на състоянието на скоростта, запалването на автомобила, както и известяването за непозволени промени в маршрута всяка фирма може да подсигурява текущата си дейност. Алармиращото известяване за превишена скорост, рязко спиране и тръгване позволява да се контролира поведението на водачите за спазване на правилата на пътя и управлението на МПС.
  2. Спешно (SOS) известяване за сигурността на водачите на МПС при екстремни ситуации и пътно-транспортни произшествия.
  3. Генериране на справки: GPS наблюдението позволява генерирането на множество справки, базирани на получената информация от GPS устройствата, използвани във всяко едно превозно средство. Някои от отчетите са: отчитане на скоростта, поведение на водачите, разхода на гориво, разход на гориво на празен ход и много други. Достъпът до тази информация позволява коригиране на излишните, неоправдани разходи, правилното отчитане на рентабилността на всеки автомобил, отчитайки съотношението изминат маршрут/изразходвано гориво.
  4. Визуализиране: Използването на GPS устройства и системата за наблюдение и мониторинг RED TRACK позволява визуализиране в реално време на местоположение, изминат маршрут, време и място на престой на всеки един автомобил. При наличие на препятствия по маршрута – като работни дейности или влошен трафик, това може да бъде маркирано върху картата и по този начин да се насочват водачите към следващ безопасен маршрут.
  5. Системата за наблюдение и мониторинг RED TRACK предлага освен възможността за автоматично отчитане по зададени параметри, генериране на справки, реално наблюдение и мониторинг във всеки един момент, така и изпращане на маршрут към превозните средства.
  6. Други

Изброените аспекти позволяват не само да се оптимизира работният процес, но и да се удължи и периодът на употреба на активите. GPS устройствата повишават стандарта на безопасност, защото се придобива информация в реално време, във всеки един момент се знае къде, какво и как се случва с всеки актив и служител.