Навигация и GPS – прилики и разлики?

01.09.2015

Доста от нас не знаят, че Навигация и GPS не е едно и също. Незнаят, че софтуерът, за Навигацията и софтуерът за наблюдение и мониторинг при GPS -ите, работят на различен принцип и предоставят различни възможности и решения.

Ще се опитаме да обясним разликите между Навигация и GPS устройство използвано за наблюдение и мониторинг.

Всеки от нас се е сблъсквал с нуждата да открие правилния маршрут от точка А до точка Б и тук на помощ идва именно Навигацията, която всеки от нас познава като екран с карта, който ни води от точка А до т. Б. Накратко казано – задаваме адрес за начална точка и адрес за желаната дестинация и се оставяме в ръцете на пътя, който се рисува по екрана на навигацията, и на приятният глас, който ни казва: „Моля, завийте наляво“. Всичко върви плавно, докато внезапно не се оказва, че пътувайки към желаната дестинация, ние се движим по знайни и незнайни пътища, без дори да подозираме, че има далеч по-лесен, по-ефективен начин да достигнем до целта си.

Основното при Навигацията е използването на предварително създадени карти, които ни позволяват да отидем до желана дестинация, чрез задаване на начална и крайна точка в Навигацията, а устройството ни превежда през предварително калкулираните пътища от тези карти. При Навигацията се отчита само моментната локация, ако се наложи да се върнем назад, за да видим откъде сме минали, това е невъзможно.

Защо ли? Защото Навигацията може да е полезна като карта, която да ни показва накъде да пътуваме, къде да завием, къде превишаваме скоростта – всичко това по предварително зададени данни, но всичко спира дотам.

А това, къде сме се движили? Изминатият пробег – като маршрут, изминати километри, къде сме спирали, къде сме се движили с непозволена скорост?

Оказва се, че с указания за маршрут предимствата на Навигацията спират дотук.

Идва ред на истинската същност на GPS технологията – GPS устройствата и софтуерните системи за отчитането на предаваните от тях данни.

Накратко, GPS устройствата имат GPS модули за приемане на информацията от сателитите движещи се около Земята в реално време, и предава данните посредством модул за предаване и/или GSM модул, ползващ СИМ-карта или чип.

За да изясним целия процес, нека минем през последователността на процеса, на предаване на данни през GSM модул:

GPS устройствата посредством GPS модулът приемат времеви сигнал, подаван от атомните часовници на сателите и изчисляват временната позиция с помощта на метода на трилатерация.

Обработените данни се предават посредством GPRS канала на GSM модула (каналът за пренос на данни на използвания мобилен оператор) до съврър, където се обработват и се визуализират в софтуерна система за наблюдение и отчитане.

Дотук се вижда, че има прилика при Навигацията и GPS устройствата, която е визуализиране на моментната позиция в реално време върху карта, но само това.

Първата разлика между тях, е че при Навигацията единствено възможно да видите моментната си реална локация, при използването на GPS устройствата е възможно да се види реалната локация, но и изминатия маршрут днес, престой и др.. Това става посредством вградена памет в самите устройства и/или чрез софтуерната система за наблюдение и мониторинг, която записва предадените данни от устройствата и ги съхранява за период от време, предварително зададен от клиента.

Втората разлика, е че Навигацията не може да предава данните за местоположение, да се свързва с датчици за извличане на параметри от тях и да ги предава в реално време и др.

Посредством GPS устройствата извличането и предаването на тези данни е възможно, а клиентът осъществява преглеждане и контрол на изминати маршрути, места на престой, скорост на движение, изминато разстояние, температура в хладилни агрегати, консумация на гориво, зареждане на гориво и др.

За да може да се удоволетворяват нуждите на клиентите фирмите за производство Навигации поставиха GSM модули за комуникации, а фирми за софтуер създадоха софтуер за превръщането на Навигацията в GPS устройство.

Всичко това доведе до приближаване на двете устройства, но не и тяхното пълно припокриване, защото GPS устройствата – имат възможност да се програмират за алармиране и изпращане на известия при напускане на дадена зона, при достигане на даден обект, при падане на човек, катастрофа, източване на гориво и др., а при Навигацията е нужно допълнително оборудване за да може да изпълнява някои от възможностите на едно GPS устройство.

А разнообразието от GPS устройства е толкова голямо, та чак надали ще можем да обхванем всички модели и функционалности. 

За персонална употреба – удобни за носене от всеки.

За моторни превозни средства – с подвижен или фиксиран монтаж.

За специализирани машини и транспортни средства.

За домашни любимци и селско-стопански животни.

Специализирани устройства за отчитане на данни от константни, неподвижни обекти

Накратко ще споменем основните функции на някои от основните видове устройства:

Персоналните устройства са устройства, предназначение да отчитат параметри като локация и маршрут. Удобни за носене в ръка, в раница. Имат възможност за спешно (SOS) известяване чрез алармиращ бутон, някои от устройствата имат и двупосочна гласова комуникация, също като мобилен телефон.

„Ред Спотс Сълюшънс“ предлага на своите клиенти - Вашият мобилен телефон с GPS чип, да се превърне в GPS устройство.

Да, напълно реално е – вече почти всички модели мобилни телефони с операционни системи Android, iOS, Windows Phone имат вграден GPS чип, който в съчетание с пренос на данни чрез GPRS канала на използвания GSM оператор, превръща телефонът ви в напълно функционално GPS устройство и ви дава всички предимства на GPS технологията.

Ние, предлагаме на вас, нашите клиенти, използвайки своите телефони и софтуерната ни система за наблюдение и мониторинг, всички ползи, които предоставя GPS технологията, без да ви пречи да използвате другите функции на телефона си пълноценно.

Но не само мобилни телефони, но и таблети, продукти на Apple – те също могат да бъдат вашият верен помощник в света на GPS технологията.

Но за да представим обстойно тази уникална по себе си новост, моля, прочетете нашия специално обособен раздел за това ни приложение.

Другите от основните типове GPS устройства са тези за моторни превозни средства.

Посочихме вече, че персоналните устройства или мобилните ви телефони могат да се използват като устройства за отчитане на данни, когато се поставят във вашия автомобил.

При устройствата за МПС, както и при персоналните тракери, имате възможността за локация, скорост, изминат маршрут и пробег, спешно (SOS) известяване, но също така имате възможност да получавате  известия за настъпили събития, които зависят от функционалностите на самото GPS устройство.

Смятаме, че с тази кратка статия разяснихме основните разлики между Навигацията и GPS устройството.

За да се възползват потребителите от всички предимства на GPS технологията, ние от „Ред спотс сълюшънс” разработихме уеб базирана софтуерна платформа за наблюдение и мониторинг с напълно мобилна версия на тази платформа, за телефон или друго мобилно устройство за достъп до всички данни, получени от вашето GPS устройство.

Възползвайте се от бъдещето, от това, което би направило работния ви процес или личното ви преживяване по-сигурно, по-ефективно и точно такова, каквото бие вихте искали –е това, което ви дава предимство пред другите, а ние от „Ред Спотс Сълюшънс“, чрез нашето решение ще Ви предостави възможността да реализирате своето предимство.