GPS ПРОСЛЕДЯВАНЕ ЧРЕЗ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

03.09.2015

Вече почти всяко от мобилните устройства за комуникация – смарт-телефони или таблети, могат да се превърнат в системи за GPS наблюдение. Необходимо условие е да имат GPS чип, които ще осигурява данните за местоположение, а нашият софтуер инсталиран в телефона/таблета ще осигури независимото проследяване/наблюдение, без да нарушава функциите на самото устройство, изключвайки необходимостта от закупуване на отделно GPS устройство.

Първоначално, GPS технологията, внедрена в мобилни устройства, се е използвала основно за наблюдение/мониторинг от органите на реда в редица страни по света, но с времето и с развитието на технологиите при мобилните телефони и устройства, наблюдението посредством мобилен телефон или устройство е станало достъпно за всеки.

Благодарение на директива Е911 (българският алтернативен вариант е спешно повикване към телефон 112), всички мобилни телефони, носещи в себе си заложени парамтрите на новите смарт-технологии, е наложително да имат внедрен GPS чип, който е задължителен при спешни случаи. Отчитането му изисква точност до 100м.

Като основна функция GPS проследяването, чрез мобилни устройства позволява наблюдението на Вашите служители и/или семейство. Използвайки нашата система за наблюдение и мониторинг – Red Spots GPS Solutions Platform, Вие ще имате възможността да наблюдавате местоположението им посредством техните мобилни устройства.

Днес почти всяко едно дете счита мобилният си телефонн или своя таблет за нещо, което трябва да бъде винаги под ръка, постоянно. Множество компании осигуряват мобилни устройства на своите служители, за постоянна взаимна комуникация и комуникация с клиенти/доставчици, отразяване на заявки/доставки на стоки и услуги.

Бъдете винаги информирани, използвайте максимално ефективно своите човешки ресурси, бъдете спокойни за своето семейство.