GPS системи за наблюдение и мониторинг – решения, необходими за всеки бизнес

03.09.2015

Специализираните GPS онлайн системи за наблюдение и мониторинг, представляват комплекс от елементи и функционалности, необходими за гарантиране и покриване на вашите изисквания и нужди. Един от най-важните аспекти е изборът на подходяща онлайн система за наблюдение и мониторинг, която да търпи развитие съответсвие с променящите се условия на пазарните условия като цяло и в частност сегмента, в който оперира организацията ви.

Системата трябва да Ви дава пълен контрол и поглед върху случващото се с вашите МПС и/или служители, което означава постоянна грижа за вашия бизнес, откъм повишаване на ефективността на работния процес, минимизиране на излишните разходи, правилното планиране на краткосрочните и дългосрочни цели.

Прахосването на ценни часове в ръчно изготвяне на справки вече не е решение. Трябва с с няколко клика на мишката и задаването на няколко параметъра, пред вас да се разкрива цялата необходима информация за текущата ви отчетност. Да не забравяме, че в забързаното ни и напрегнато ежедневие „времето е пари“.

За да разберете как функционират, е важно да разберете предимствата, които ви предоставят, като решения за нуждите на Вашия бизнес: 

 • контрол върху движението на МПС и/или служителите;
 • контрол на поведението на водачите на МПС;
 • създаване на маршрути за работа и зони на обслужване;
 • създаване на отчетни пътни листа;
 • протоколи за времето на доставянето на стоки и предоставяне на услуги.
 • Контрол на хладилните инсталации;
 • Контрол на работата на МПС;
 • управление на сервизното обслужване на МПС;
 • и много други.
 • Използването на GPS онлайн системи за наблюдение и мониторинг водят до:
 • намаляване разходите за гориво и резервни части;
 • постигане на по-висока ефективност на работния процес;
 • доволни киленти и партньори.
 • други

Има три начина да изберете правилната онлайн система за наблюдение и мониторинг:

*възможност да тествате система;

*възможност за добавяне на нови функционалности, съобразени със специфичните нужди на потребителите;

*Използването на различни видове GPS устройства – предварително закупени от потребителите и/или за избор от тяхна страна.

Последно, но не на послено място една система за наблюдение и мониторинг трябва да предоставя възможността да подобрите обслужването на вашите клиенти и партньори. Вие се нуждаете от сигурността, че доставките ви пристигат на точната дестинация и в уречения час, че стоките от Вашите партньори са своевременно прибрани в складовата ви база и са правилно съхранени – това е сигурността, която една система за наблюдение и мониторинг трябва да ви дава.

Работете по по-полезния за Вашия бизнес начин - инвестирайте в онлайн система за наблюдение и мониторинг, това мъдро решение по отношение на контрола върху дейността на работния процес ще бъде полезно не само за Вас, но и за Вашите клиенти и пратньори.