GPS технологията – новост, която вече не е новина

20.08.2015

Когато телематичните (GPS) технологии и произтичащите от тях услуги навлязоха като нововъведение от технологичния свят на 21-и век, се считаше, че ще бъдат полезни най-важни като помощник при определяне на маршрута. С все по-голямото опознаване на GPS технологията от страна на потребителите и производителите се разкри, че далеч не е само една виртуална карта за маршрут, а способността тази технология да покаже дадено местоположение на обект (било то превозно средство,  човек и/или домашен любимец), както в настоящия момент, така и през желан изминал период.
Първоначалната употреба на GPS технологията, като средство за предотвратяван на посегателство (кражба) на движима собственост или намирането й, доведе до развитие на нови услуги и възможности в сегашното технологично време. Тази мярка срещу посегателства е една малка част от възможностите, които ни предоставя GPS технологията за нормалното функциониране на бизнес модела избран от собственици на движимо имущество. Посредством нея всеки може да наблюдава своето движимо имущество в реално време, да го локализира, да коригира неправилната/неоторизирана употреба и да го използва по най-ефективния начин.
Бурното развитие на GPS технологията в комбинация с софтуерни и сървърни продукти и възможности за точни изчисления, позволи да се създадат професионални качествени системи за наблюдение и мониторинг на обекти, с множество опции за потребителски справки използвани за нуждите при управлението на бизнеса и човешките ресурси. 
Преимуществата се изразяват в повишаване ефективността на управление на движимото имущество за сметка на намаляване на разходите по прогнозирането и планирането на правилната му употреба, като реални примери са намаляването на разхода на гориво, намаляването разхода за резервни части, правилното и качествено използване на движимито имущество, по-добра оптимизация и планиране на муршрутите за движение, по-бърза реакция при неправомерна употреба на собствеността и др. резултат, в който всеки сам бил се убедил само след няколко месеца употреба на внедрена  GPS технология и софтуер за наблюдение и мониторинг на движимото имущество. 
Чрез внедряването на GPS технологията и системите за наблюдение, всеки потребител има цялостна картина за  състоянието на притежаваното движимо имущество, неговото функционеране, и развитието на неговия бизнес модел. 
Мениджирането на процеси за движимото имущество, като наближаване падежа за дадено събитие: годишен технически преглед, смяна на масла или филтри, заплащане на вноски по застраховка „Каско“ и др., позволява качественото поддържане на това имущство и намаляване загубите на бизнеса. Не в по-малка степен е важността за: планиране на маршрути за работа, избор на най-близкият обект до дадена позиция и т.н.
С бурното развитие на тази технология можем по-прецизно и комплексно логистично наблюдение и логистика при отчитането на движение на движимото ни имущество, служители и/или семейство – за сигурност, ефективност, спокойствие.