Изработване на софтуер по заявка на клиента

Създаването на потребителски софтуер е сложен процес, но може да бъде решен бързо и ефикасно. Ние знаем от опит, че ключът към успешен софтуерен проект е комуникацията, гъвкавостта и добрият анализ. Нашият подход е клиентът да участва активно в проекта, като следи неговото развитие. Проектът за разработка на софтуер започва със среща, на която ще научим повече за Вас, Вашия бизнес, как функционира дейността Ви, както и Вашето виждане за проекта.

След като анализираме събраната информация, ще последва среща, на която ние, от наша страна, ще задаваме въпроси по проекта.

Така ще изясним какви са целите на проекта и ще постигнем съгласие относно спецификата от двете страни. След което оформяме задание, в което изискванията и отделните компоненти на проекта се разбиват на отделни елементи и се предоставят на клиента за одобрение. Клиентът участва активно в процеса на разработка, защото могат да възникнат допълнителни въпроси или да се постигнат по-лесни решения и той трябва да даде своето одобрение или допълнение към тях.