Обучение за работа със системата

Обучение за работа със системата за наблюдение и мониторинг RED TRACK се извършва чрез „Ръководство на потребителя” и наш служител, като всеки клиент получава (при желание) 1 (един) час безплатно обучение.

„Ръководството за работа на потребителя със системата за наблюдение и мониторинг RED TRACK” се актуализира при всяко нововъведение във функционалността на системата и е на разположение на нашите клиенти.