Създаване на комуникация между софтуер на клиента и RED TRACK

Нашата система за наблюдение и мониторинг RED TRACK  позволява да се изгради връзка с други софтуерни решения за предаване на данните, като софтуерни платформи, комбиниращи пълна ERP функционалност, към база данни на клиентите. 

Ние предлагаме интегрирана към нашата система за наблюдение и мониторинг RED TRACK ERP система, базирана на HTML5 + CSS3, съчетаваща най-доброто от уеб технологиите.