Отдаване на GPS устройства под наем

Ние предоставяме възможност за отдаване под наем на телематични (GPS ) устройства на нашите клиенти. Минималният срок за отдаване под наем е 1 (един) месец.

Устройствата се предоставят на клиента след заплащане на гаранционен депозит. Всяко устройства може да се отдаде под наем с наша SIM карта или с такава на клиента.

След връщане на отдаденото под наем устройство и извършен преглед за състоянието и работоспособността му гаранционният депозит се възстановява.
Нашите клиенти могат да се възползват от услугата отдаване под наем дългосрочно, посредством сключване на договор за телематични услуги за определен срок (напр. 24/36 месеца), като внесат гаранционен депозит в размер на 2 (два) месечни наема. Неустойките за преждевременно прекратяване се определят в зависимост от срока на договора, вида на устройствата и др. заложени в договора клаузи.