Покупка/внос от името на клиента на избрани GPS устройства

При изявено желание от страна на нашите клиенти да се ползва телематично (GPS) оборудване, което не се продава от наша страна, но пък се поддържа в системата ни за наблюдение и мониторинг RED TRACK, ние предлагаме възможността да осъществим покупката на това оборудване от страна на клиента, съобразно договорените условия с продавача на оборудването.

След извършване на покупката, вносът на територията на страната, освобождаване от митница и всички допълнителни процедури се извършват от наша страна, като клиентът заплаща всички необходими такси.